Monthly Archives October 2014

Big Bite! The Northern Food Festival

 

 

 

Oyni na naman pu ing kadwang Big Bite! The Northern Food Festival. Keni yulapu akit reng manyamang pruduktung dareng kekatamung kababayan menibatan kening Norti ning Pilipinas. Kung bisa kopung lumibut at makipangan, atsu lamu pu keng Marquee Mall,  hanggang Oktubri 19.
Big Bite!

Ing Giant Sisig!

DSC_4906

Empanada ning Ilocos

DSC_4901

Bugnay Vinegar ning Kalinga

DSC_4922

Pichi-pichi ning Don Benito’s

Read More