Monthly Archives December 2016

Giant Lantern Festival 2016

Ligligan Parul 2016
City of San Fernando Pampanga
#GLF2016


Lazada Philippines

This slideshow requires JavaScript.

Read More

Giant Lantern Festival 2016 Winners

Grand Champion – Brgy. Dolores (3 Years Straight)

Brgy Dolores

Brgy Dolores


1st Runner-up – Brgy. Calulut
Brgy Calulut

Brgy Calulut


2nd Runner up Brgy. Sindalan
Brgy Sindalan

Brgy Sindalan

Read More

City of San Fernando Heritage Kalesa Tours

Metung ang City Of San Fernando dito sa Pilipinas ing masagana pa kareng Architectural heritage. Kalupa na lang ning Archdiocesan Chancery keng Barangay San Jose.

Dito dati nakatuknang si Wenceslao Dizon at Felisa Hizon na nasali na ng Archdiocese of San Fernando keti Pampanga.

Kabang nakasake ako ng kalesa minsan nakakalingwan kong kumang litratro keng santing dareng adadalanan ming lumang bahay at ing buri ku namu pag masdan ang ganda ng bawat metung adadalan namin.

Metung pa kareng dinaanan namin ing Himpilan ng Daang-bakal, iti mitayo ya anyang 1892. Gewa ne ning Manila Railroad Company para keng Linyang Manila-Dagupan.

Eto yung mga litratung akit yu keng istasyun ning Tren.

This slideshow requires JavaScript.

E mapalyari ing tour na ito kung alalu reng Fernandino Student Tourguid...

Read More

Ing Lubenas ning Pasku 2016

Display of Traditional Lantern #AngelesPH

Lazada Philippines

Read More

Sinukwan Festival 2016

City of San Fernando, Pampanga

_rsp3847


_rsp4001

This slideshow requires JavaScript.

Read More