City of San Fernando Heritage Kalesa Tours

Metung ang City Of San Fernando dito sa Pilipinas ing masagana pa kareng Architectural heritage. Kalupa na lang ning Archdiocesan Chancery keng Barangay San Jose.

Dito dati nakatuknang si Wenceslao Dizon at Felisa Hizon na nasali na ng Archdiocese of San Fernando keti Pampanga.

Kabang nakasake ako ng kalesa minsan nakakalingwan kong kumang litratro keng santing dareng adadalanan ming lumang bahay at ing buri ku namu pag masdan ang ganda ng bawat metung adadalan namin.

Metung pa kareng dinaanan namin ing Himpilan ng Daang-bakal, iti mitayo ya anyang 1892. Gewa ne ning Manila Railroad Company para keng Linyang Manila-Dagupan.

Eto yung mga litratung akit yu keng istasyun ning Tren.

This slideshow requires JavaScript.

E mapalyari ing tour na ito kung alalu reng Fernandino Student Tourguides(FEST). Ing FEST ay binubuo ng mga kaynakang magaral keng Kolehiyo keng San Fernando. Ila reng maging ka antabe yu at mamye kwento kareng heritage sites kabang pakasake kayu keng kabayu.

This slideshow requires JavaScript.


Oyni ing karelang FB page.
https://www.facebook.com/festpampanga/

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>